Terug

Bericht over faillissement Cinjee

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 juli 2011 kennisgenomen van het faillissement van de financiële onderneming Holding Cinjee Advies B.V. (Cinjee) te Sliedrecht (vergunningnummer 12019914). Gezien de omvang van de onderneming en de vele vragen die er zijn over het faillissement, hecht de AFM eraan nadere informatie te verstrekken.

Klanten van Cinjee
Als u als klant een verzekering, hypotheek of ander financieel product heeft afgesloten via Cinjee of door overnames klant bent geworden bij Cinjee, geldt dat uw verzekering geldig blijft. Mogelijk heeft u recent nog een schadeclaim ingediend bij Cinjee en is deze nog in behandeling. Als u twijfelt of uw recente wijziging (bijvoorbeeld een maand geleden), aanvraag of schadeclaim is aangemeld, neem dan altijd contact op met uw eigen verzekeraar. De AFM onderhoudt nauw contact met de curator van Cinjee, om de zorgvuldige behandeling van de klant te waarborgen.

De curator heeft aangegeven dat klanten zo veel mogelijk via de website van Cinjee worden geïnformeerd over de partijen waar de klant de komende tijd terecht kan met nieuwe aanvragen of wijzigingen. Houdt u dan ook de website van Cinjee (http://www.cinjeeadvies.nl) goed in de gaten. Deze zal waarschijnlijk de komende dagen worden aangepast.

Financieel adviseurs
Een aantal adviseurs heeft in het verleden portefeuilles verkocht aan Cinjee. Deze partijen wordt aangeraden hun vordering kenbaar te maken aan de curator van Cinjee. U dient hierbij stukken te overleggen waarop u uw vordering baseert, alsmede de specifieke inhoud van de vordering.

Investeerders
Cinjee heeft de laatste maanden meerdere investeerders gevonden die in ruil voor een onderpand geld hebben geïnvesteerd in de onderneming. Deze bedragen zijn boven de € 50.000 euro en vallen daarom niet onder het toezicht van de AFM. Ook deze personen wordt aangeraden hun vordering kenbaar te maken aan de curator van Cinjee. U dient hierbij stukken te overleggen waarop u uw vordering baseert, alsmede de specifieke inhoud van de vordering.

Curator van Cinjee
De aangestelde curator is mr. E.R. Butin Bik van advocatenkantoor Veldhuijzen & Nuiten te Dordrecht. Het telefoonnummer is 078 – 6133966. Het e-mailadres is mail@veldlaw.nl

Onderzoek AFM
Zoals bekend verrichtte de AFM al enige tijd onderzoek naar deze financiële onderneming en legde de toezichthouder eerder al twee maal een last onder dwangsom op voor het niet (tijdig) aanleveren van opgevraagde informatie. 

De AFM zal lopende onderzoeken naar Cinjee afronden en daarover contact onderhouden met de curator.

Vragen?
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel