Terug

Consultatie uitvoeringsmaatregelen richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers (AIFM) richtlijn)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA), de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit, heeft van de Europese Commissie een verzoek ontvangen om technisch advies te geven over nadere uitvoeringsmaatregelen voor de Alternative Investment Fund Managers Directive.

Over de volgende onderwerpen heeft ESMA een concept advies voor nadere uitvoeringsmaatregelen opgesteld:

  1. Algemene bepalingen en operationele eisen voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.
  2. Eisen aan en gedragsregels voor bewaarders van alternatieve beleggingsfondsen.
  3. Transparantie verplichtingen en gebruik van hefboomfinanciering.

ESMA heeft het advies ter consultatie voorgelegd aan de markt. De consultatieperiode is gestart op 13 juli 2011 en sluit op 13 september 2011.


De AIFM richtlijn is op 11 november 2010 door het Europese Parlement goedgekeurd. De richtlijn is begin juli officieel afgekondigd met een implementatietermijn van twee jaar. De reikwijdte van de AIFM richtlijn is zeer ruim en is van toepassing op alle beheerders van beleggingsfondsen die niet kwalificeren als UCITS. Met UCITS wordt gedoeld op beleggingsfondsen die zich richten op particuliere (retail) beleggers. Concreet betekent de komst van de AIFM-richtlijn dat vanaf juli 2013 vele tot nu toe nog niet gereguleerde non-UCITS fondsen onder toezicht komen te staan. Met non-UCITS fondsen worden alternatieve beleggingsfondsen bedoeld zoals hedge fondsen, private equity fondsen, vastgoed- en overige non-retail fondsen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel