Terug

AFM spreekt met financiële ondernemingen, accountants en beleggers over staatsobligaties in de financiële verslaggeving

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De schuldencrisis is in 2011 het belangrijkste onderwerp voor de financiële verslaggeving van ondernemingen, in het bijzonder voor financiële instellingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) hebben bij het toezicht op de halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2011 uitgebreid aandacht besteed aan en guidance gegeven bij de verslaggeving van staatsobligaties.

De Europese bevindingen zijn voor de AFM aanleiding geweest om vandaag, 23 december 2011, een rondetafelbijeenkomst te organiseren met vertegenwoordigers van financiële instellingen, accountantsorganisaties en beleggers (VEB en Eumedion). Daarnaast waren de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), De Nederlandsche Bank (DNB), het ministerie van Financiën en ESMA vertegenwoordigd.

Gerben Everts, directeur bij de AFM en organisator van de rondetafelbijeenkomst: “Doel van de bijeenkomst was om verrassingen in de financiële verslaggeving over 2011 te voorkomen. Inzichtelijke waardering van staatsobligaties die zijn getroffen door de schuldencrisis is van groot belang om het vertrouwen in de financiële sector terug te winnen. Geoordeeld is dat binnen de standaarden verschillen mogelijk zijn, mits gebruikte inschattingen adequaat worden toegelicht. Hierover waren alle partijen het eens. Ik vertrouw erop dat we dit in Nederland zorgvuldig doen en met een goed geweten de jaarwisseling doorstaan.”

In 2012 zal de AFM thematisch aandacht besteden aan staatsobligaties en andere beleggingen met landenrisico. Ook Europees blijft dit onderwerp het komende jaar hoog op de agenda staan. Steven Maijoor, de voorzitter van ESMA, heeft benadrukt dat de onjuiste en inconsistente toepassing van de verslaggevingsvoorschriften in de halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2011 schadelijk is voor het vertrouwen in de financiële markten en daarmee voor de stabiliteit van diezelfde financiële markten.

Beleggers gaven aan dat het van groot belang is dat zij op basis van de financiële verslaggeving een duidelijk beeld krijgen van de bruto en netto (afgedekte) posities die ondernemingen hebben in obligaties uitgegeven door zowel rijksoverheid als lokale overheden, de wijze waarop de reële waarde van deze beleggingen is vastgesteld en de bijzondere waardeverminderingen die daarop zijn verantwoord.

De verantwoordelijkheid van de accountant die betrokken is bij de controle van de jaarrekening van ondernemingen en organisaties die staatsobligaties bezitten is benadrukt door de NBA, onder verwijzing naar de audit alert over de controle van staatsobligaties. Afwijkingen in waardering en toelichting van staatsobligaties zijn vrijwel altijd (kwalitatief) materieel, mede ingegeven door de brede maatschappelijke discussie hierover. Opgemerkt is dat het opstellen van de financiële verslaggeving een primaire verantwoordelijkheid is en blijft van de ondernemingsleiding.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.
 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel