Terug

Consultatie gestart over accountancy

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het ministerie van Financiën is in overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een consultatie gestart van een aantal beleidsvraagstukken over accountancy.

De AFM vraagt betrokkenen om hun reactie te geven op het consultatie document. Reacties kunnen tot uiterlijk 1 februari 2012 worden ingediend.

Het consultatiedocument vindt u op: 

Het consultatiedocument bevat onder meer vragen over de onafhankelijkheid van de accountant, de informatie die de accountant bij de accountantsverklaring moet verstrekken en de wenselijkheid van Europees toezicht.

Met deze consultatie wil het ministerie van Financiën de mening horen van een brede groep belanghebbenden. De uitkomsten van deze consultatie zullen worden meegenomen in de definitieve standpuntbepaling van Nederland over de voorstellen van de Europese Commissie.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel