Terug

AFM legt een boete op aan Huis & Hypotheek Veenendaal voor niet-passend advies bij hypothecair krediet en betalingsbeschermers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 26 januari 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2011 een bestuurlijke boete van € 500 opgelegd aan Huis & Hypotheek Veenendaal (statutaire naam H.I.D. B.V.), voor niet-passend advies bij het aangaan van hypothecair krediet en daaraan gekoppelde betalingsbeschermers (arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen).

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM heeft in totaal zes dossiers onderzocht in de periode van oktober tot en met december 2009. Huis & Hypotheek Veenendaal heeft in alle onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en/of risicobereidheid van de cliënten. Doordat Huis & Hypotheek Veenendaal onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de cliënt, heeft zij haar advies ook niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Zo heeft Huis & Hypotheek Veenendaal in twee dossiers een hypothecaire lening geadviseerd die hoger was dan de standaard (GHF-norm), zonder daarvoor een geldige reden te hebben (geen voldoende explain). En zij heeft bijvoorbeeld in twee dossiers bij het adviseren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een al via de werkgever lopende WIA-hiaatverzekering genegeerd.

Naar het oordeel van de AFM heeft Huis & Hypotheek Veenendaal hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, Wft.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009, zijn de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft is € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Huis & Hypotheek Veenendaal.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u downloaden via de link naast dit artikel. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel