Terug

AFM legt een boete op aan Financieel Planbureau voor kredietbemiddeling zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 06 augustus 2014: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 september 2011 een bestuurlijke boete van €24.000,- opgelegd aan de heer Brokerhof, handelend onder de naam Financieel Planbureau. De boete is opgelegd voor illegale bemiddeling in kredieten.

De AFM heeft vastgesteld dat de heer Brokerhof in ieder geval van 14 september 2008 tot en met 31 december 2009 via de websites www.lenen.com en www.leningloterij.nl van consumenten informatie heeft ingewonnen over inkomsten en kredieten. Deze informatie heeft hij doorgegeven aan financiële dienstverleners. Omdat de ingewonnen informatie meer dan alleen contactgegevens van consumenten betrof, is dit een overtreding van de verbodsbepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning (artikel 2:80, eerste lid, Wft). Beide websites zijn nog actief, zij worden echter niet meer door de heer Brokerhof beheerd, maar door een instelling die over een AFM-vergunning beschikt.

De boete is wegens verminderde verwijtbaarheid gematigd van €96.000,- tot €24.000,-, omdat de heer Brokerhof aannemelijk heeft gemaakt dat hij op basis van twee uitspraken van de burgerlijke rechter, waarin de rechter een civielrechtelijke uitleg geeft van het begrip bemiddelen, in de veronderstelling verkeerde dat de door hem verrichte illegale bemiddelingsactiviteiten waren toegestaan. De AFM wijst erop dat de burgerlijke rechter een andere invulling kan geven aan publiekrechtelijke regelgeving dan de bestuursrechter.
 
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel