Terug

Consumentenmonitor Hypotheken: vaker vast bedrag in plaats van provisie voor hypotheekadvies

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het aandeel van provisies voor hypotheekadviezen daalt. Er zijn bijna evenveel consumenten die een vast bedrag betalen voor het advies als hypotheeksluiters die via provisie voor hun advies betalen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Consumentenmonitor van de AFM onder recente hypotheeksluiters. In 2013 treedt een wettelijk verbod van provisies in werking.

Van de hypotheeksluiters zegt 42 procent provisie te betalen; in het najaar van 2009 was dat nog 59 procent. Het aandeel van “fixed fee” liep op van 15 naar 39 procent.

Bijna vier op de tien consumenten sluiten hun hypotheek bij de bank, een derde gebruikt een tussenpersoon en ruim 20% een hypotheekketen. Ruim vier van de vijf adviseurs geeft aan hoe hij beloond wordt.

Laagopgeleiden onderhandelen vaker met een hypotheekadviseur over de kosten van het advies dan hoogopgeleiden. Ongeveer tweederde van de onderhandelende consumenten boekt daar ook resultaat mee. De AFM raadt consumenten aan altijd te onderhandelen over de kosten van het advies. Hypotheekbezitters kunnen dit ook doen wanneer een rentevastperiode bijna afloopt.

Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt ook dat aflossingsvrije hypotheken nog steeds populair zijn, vooral door de lagere maandlasten. In augustus 2011 zijn nieuwe hypotheeknormen van kracht gegaan die een maximum stellen aan het aflossingsvrije deel van een hypotheek.

Tweederde van de sluiters heeft een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Per 1 augustus zijn de nieuwe normen voor verantwoorde hypotheekverstrekking van kracht. In de nieuwe normen mag de totale hypotheek voor maximaal de helft van de marktwaarde van het huis aflossingsvrij zijn.

Wanneer consumenten expliciet moeten kiezen tussen enerzijds lage maandlasten en een restschuld en anderzijdshoge maandlasten waarbij de hypotheek aan het einde is afgelost, kiest 62% van de doorstromers en oversluiters voor lage maandlasten. De helft van de starters kiest voor volledige aflossing.

Een kwart van de recente hypotheeksluiters is een starter, 18% is doorstromer (van het ene naar het andere koophuis) en bijna 40% heeft zijn hypotheek overgesloten. Het aandeel oversluiters is sinds voorjaar 2009 (toen 21%) ieder half jaar gestegen.

Het percentage starters dat meer leent dan de waarde van het huis is van 80% gedaald naar 70% in voorjaar van 2011. Een derde van de starters en bijna 20% van alle sluiters heeft meer dan 110% van de marktwaarde van het huis geleend. De nieuwe hypotheeknormen stellen een maximum aan de verhouding tussen hypotheekschuld en marktwaarde van de woning.

Meer informatie over de AFM Consumentenmonitor

Ieder half jaar doet de AFM onderzoek onder een representatieve steekproef van 400 Nederlanders en 800 recente sluiters van financiële producten. We gebruiken de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld voor de onderbouwing van projecten, rapporten, speeches en persberichten. Op www.afm.nl/consumentenrapporten zijn alle openbare rapportages van vorige edities van de AFM Consumentenmonitor te vinden.

Links:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel