Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Homburg Invest Inc.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 april 2010 een last onder dwangsom opgelegd aan: Homburg Invest Inc., gevestigd op het adres 32 Akerley Boulevard, Dartmouth NS, Canada, B3B 1N1 kantoorhoudend in Nederland op het adres Stadionweg 1, 1077 RV te Amsterdam.

Homburg Invest Inc. heeft binnen de begunstigingstermijn ten dele aan de last voldaan.

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Homburg Invest Inc. niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM. Homburg Invest Inc. is om informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre Homburg Invest Inc. de regels van de Wet op het financieel toezicht naleeft die voortvloeien uit de vergunningplicht. Homburg Invest Inc. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel