Terug

Handbook Transaction Reporting beschikbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft een handboek Transaction Reporting op haar website gepubliceerd. De inhoud van het handboek geeft alle relevante informatie voor beleggingsondernemingen over de transactierapportageverplichting uit artikel 4:90e lid 3 Wet Financieel Toezicht.

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om hun transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt bij de AFM te melden (art. 4:90e lid 3 Wet Financieel Toezicht).

Met de publicatie van het handboek willen we de volgende doelen bereiken: ten eerste het bieden van duidelijkheid aan beleggingsondernemingen, wat zal moeten leiden tot verhoogde kwaliteit en consistentie van de transactiedata en ten slotte om de veranderingen, inzichten en Europese ontwikkelingen centraal te communiceren.

Het handboek geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  1. Is de transactierapporageverplichting relevant voor mijn beleggingsonderneming?
  2. Hoe registreer ik mijn beleggingsonderneming op het transactierapportagesysteem (TRS) en hoe voldoe ik aan de technische specificaties om alle verrichtte transacties te rapporteren?
  3. Hoe bouw en verbeter ik mijn rapportagetool?
  4. Welke transacties moet ik wel en niet rapporteren?
  5. Hoe voldoe ik aan de verwachtingen van de AFM ten aanzien van datakwaliteit (compleet, accuraat en tijdig)? 
  6. Aan wie kan ik vragen stellen?

Het handboek is uitsluitend in het Engels beschikbaar en kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel