Terug

Waarschuwing jegens de heer S.R. Kooij (Kooij Financieel Advies) ingetrokken

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 25 mei 2010 heeft de AFM besloten om tegen de heer S.R. Kooij (Kooij Financieel Advies) een openbare waarschuwing uit te vaardigen wegens het aanbieden van beleggingsobjecten, zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken. Op 2 juni 2010 is deze waarschuwing gepubliceerd op de website van de AFM.

Na heroverweging is de AFM tot het oordeel gekomen dat KFA in grote mate recht heeft gedaan aan de ratio van de verplichting om het zogeheten ‘wildwestbordje’ op te nemen (de vermelding in bepaalde documenten dat de aanbieder niet vergunningplichtig is op grond van de Wet op het financieel toezicht en niet onder toezicht staat van de AFM). Het uitvaardigen van deze waarschuwing is in dit geval niet opportuun geweest.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel