Terug

Uitkomst consultatie: DUFAS maakt marktbrede handleiding risicomanagement beleggingsinstellingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft in september 2010 de 'Leidraad Risicomanagement bij beleggingsinstellingen’ ter consultatie gepubliceerd. De AFM wil met deze leidraad bereiken dat beleggingsinstellingen risicobewust handelen, gestructureerd nadenken over de risico’s en dit ook in de eigen organisatie uitstralen. De Leidraad biedt een handvat voor de vraag hoe omgegaan kan worden met risicobeheer en op welke wijze de bedrijfsvoering ingericht kan worden. De financiële crisis onderstreept het belang van een gedegen bedrijfsvoering en daarmee het voeren van risicomanagement.

Inmiddels zijn veel constructieve reacties en aanvullingen op de leidraad binnengekomen. Eén van de reacties kwam van DUFAS (representatieve organisatie van in Nederland werkzame asset managers en beleggingsinstellingen), die de ambitie heeft uitgesproken om zelf een meer uitgewerkte praktische handreiking op dit terrein te maken. De AFM juicht dit initiatief toe, mede omdat DUFAS ook aanvullende expertise kan mobiliseren en er zo een zeer complete set aanbevelingen op het gebied van risicomanagement voor beleggingsinstellingen kan ontstaan.

In overleg met DUFAS zet de AFM het werk aan de eigen leidraad voorlopig stop en zal de komende twee maanden DUFAS bijstaan in het tot stand brengen van een marktbrede handleiding. De AFM heeft er vertrouwen in dat DUFAS met een adequate handreiking komt.  De reacties die de AFM in deze consultatieperiode heeft ontvangen zullen daarbij worden meegenomen. Met DUFAS is afgesproken dat de handreiking in 2010 nog zal worden afgerond.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel