Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Bridgecreek Investment Bonds Corporation

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 mei 2010 een last onder dwangsom opgelegd aan Bridgecreek Investment Bonds Corporation (Bridgecreek), gevestigd te Calgary, Canada.

Bridgecreek heeft in 2007 een obligatielening, Bridgecreek Mortgage Bonds I, op de Nederlandse markt uitgegeven. In maart 2009 is Bridgecreek gestaakt met het uitkeren van rentebetalingen aan haar obligatiehouders. Bridgecreek handelt onrechtmatig jegens haar obligatiehouders door een handelspraktijk te verrichten die ‘oneerlijk’ is, omdat er essentiële informatie voor de obligatiehouders wordt achtergehouden.

Om te voldoen aan de last moet Bridgecreek haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, onder meer de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website:

Inzicht in:

  • de besteding van de emissieopbrengst Bridgecreek Mortgage Bonds I;
  • een toelichting en overzicht van de al gedane investeringen in de infrastructuur voor de River Run grond;
  • een recente taxatie van de waarde van de grond waarop een recht van hypotheek rust ten gunste van de in Nederland gevestigde Stichting Bridgecreek, die de Stichting ten behoeve van de obligatiehouders houdt;
  • een actuele taxatie van de verwachte waarde van de River Run grond, indien de aanleg van de infrastructuur wordt afgemaakt;
  • de resterende kosten om de aanleg van de infrastructuur op de River Run grond af te ronden;
  • in hoeverre de kosten om de aanleg van de infrastructuur op de River Run grond af te ronden zijn opgenomen in de totale projectkosten van het herstructureringsplan.

De last onder dwangsom kan oplopen van € 4.000 tot een maximum van € 80.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Bridgecreek niet aan de opgelegde last voldoet.

De AFM acht bovengenoemde informatie voor de obligatiehouders van belang, zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten als obligatiehouders en over het door Bridgecreek ontwikkelde herstructureringsplan. Met deze informatie kunnen de obligatiehouders zich een oordeel vormen over de financiële en juridische positie van Bridgecreek en daarmee over de oorzaken van het liquiditeitstekort en het staken van de rentebetalingen. Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Bridgecreek een handelspraktijk die oneerlijk is, als bedoeld in artikel 6:193b en 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Dit levert een overtreding van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming op.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel