Terug

AFM publiceert gezamenlijke leidraad marktmanipulatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft samen met de toezichthouders uit België (CBFA), Frankrijk (AMF) en Portugal (CMVM) een leidraad gepubliceerd met betrekking tot marktmanipulatie. De leidraad omschrijft bepaalde manipulatieve onregelmatigheden die op de effectenmarkten van NYSE Euronext zijn gesignaleerd rond openings -en slotveilingen van claims tijdens de looptijd van claimemissies. Deze handelswijze is in de ogen van de toezichthouders strafbaar.

De leidraad geeft ter illustratie een voorbeeld van een dergelijke vorm van marktmanipulatie. Dit handelsgedrag is aan te merken als een overschrijding van de grens tussen (legitieme) arbitrage en marktmanipulatie, dat in Nederland strafbaar is gesteld in artikel 5:58 Wft. De AFM is bijzonder alert op dergelijk gedrag rond claimemissies.

De AFM benadrukt dat deze publicatie geen nieuwe wet- of regelgeving bevat en in lijn is met eerdere AFM publicaties op het gebied van marktmanipulatie, zoals de leidraad manipulatieve handelspatronen  en de institutionele brochure over het verbod op marktmanipulatie . Deze leidraad is ook in overeenstemming met de ‘guidance’ met betrekking tot de Europese Marktmisbruikrichtlijn van de Europese toezichtkoepel CESR. 

U kunt de digitale versie van de leidraad hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel