Terug

AFM publiceert nieuwe Beleidsregel ondernemen of beleggen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM publiceert vandaag de 'beleidsregel ondernemen of beleggen'. Deze nieuwe beleidsregel is vastgesteld na consultatie van marktpartijen en beschrijft het onderscheid tussen ‘beleggen’ en ’ondernemen’. Met deze beleidsregel wil de AFM bevorderen dat de markt kan beoordelen of bepaalde activiteiten kunnen worden aangemerkt als ondernemen of beleggen zodat zij daarmee meer inzicht krijgen wanneer activiteiten onder toezicht kunnen vallen en wanneer niet.

De AFM heeft van februari tot mei 2010 de ‘Leidraad beleggen of ondernemen’ geconsulteerd. Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie heeft de AFM besloten de leidraad om te vormen tot een beleidsregel. Als voornaamste reden hiervoor geldt dat de AFM door middel van deze beleidsregel inzicht probeert te verschaffen in de door haar in de praktijk gehanteerde denkstappen. Hiernaast hebben ook de argumenten van respondenten dat een beleidsregel wettelijke grondslagen kent en daardoor voor de buitenwereld meer dan een leidraad als bestuursdocument wordt erkend, een reden geweest om voor een beleidsregel te kiezen.

De veranderingen en toelichting op de ontvangen reacties vindt u in de Beleidsregel ondernemen of beleggen en het Feedback Statement. De beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2010, de eerste dag van de maand volgend op de plaatsing in de Staatscourant.

U kunt de beleidsregel bekijken op de online versie van de Staatscourant.

Het feedbackstatement is hiernaast als PDF document downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel