Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan DSB Bank N.V. voor overkreditering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 mei 2009 een bestuurlijke boete van € 4.000,- opgelegd aan DSB Bank N.V. (DSB).

Deze boete is opgelegd omdat DSB aan consumenten een te hoge hypotheek heeft verstrekt. Voor het toetsen van de hoogte van een hypotheek hanteert de AFM in beginsel de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF-norm). De CHF-norm gebruikt onder meer het inkomen van de consument voor het bepalen van de maximale hypotheek. DSB is in zes gevallen een kredietovereenkomst aangegaan terwijl dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord was. Voorts heeft DSB in twee gevallen waarin sprake was van de verplichting tot betaling van alimentatie voor kinderen, de betreffende kosten niet meegenomen in haar beoordeling, ter voorkoming van overkreditering, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord was. De AFM heeft 31 dossiers van DSB onderzocht uit de periode 1 november 2007 tot en met 31 maart 2008, en drie dossiers uit de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2007.

Hiermee heeft DSB artikel 4:34, leden 1 en 2 van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht aanbieders van krediet om voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst, in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consument en om te beoordelen ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. De aanbieder dient af te zien van het sluiten van de kredietovereenkomst, als dit met het oog op het voorkomen van overkreditering onverantwoord is.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige besluit is hier in PDF formaat te downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel