Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Direct Verzekeren B.V. voor niet-passende hypotheekadviezen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 10 februari 2010 waarbij de AFM aan Direct Verzekeren B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 10 februari 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- heeft opgelegd aan Direct Verzekeren B.V. (Direct Verzekeren) voor niet-passende hypotheekadviezen. De AFM heeft 28 adviezen onderzocht die door Direct Verzekeren zijn gegeven in de periode van 18 december 2007 tot 24 april 2008. De boete is opgelegd omdat in 18 van de 28 onderzochte dossiers de door Direct Verzekeren geadviseerde hoogte van het hypothecaire krediet niet passend was bij de financiële positie van de consument. Dit heeft geleid tot onverantwoorde woonlasten voor klanten van Direct Verzekeren.

In 18 dossiers overschrijdt het door Direct Verzekeren geadviseerde hypothecaire krediet de CHF-norm. Voor het toetsen van de hoogte van een hypotheek hanteert de AFM de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF-norm). De CHF-norm gebruikt onder meer het inkomen van de consument voor het bepalen van de maximale hypotheek.

Van de CHF-norm mag alleen goed gemotiveerd worden afgeweken, bijvoorbeeld als er sprake is van vermogen. Direct Verzekeren heeft onvoldoende cijfermatig aangetoond waarom de hoogte van het geadviseerde krediet toch verantwoord zou zijn. In geen van de 18 dossiers is het advies van Direct Verzekeren over de hoogte van de hypotheek voldoende gebaseerd op de ingewonnen informatie over de financiële positie van de betreffende consumenten. Gelet op de ingewonnen informatie is in alle dossiers een hypothecair krediet geadviseerd waarvan de woonlast voor de consument onverantwoord is.

Hiermee heeft Direct Verzekeren artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel