Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Grond en Vastgoed Specialisten Nederland B.V. wegens aanbieden beleggingsobjecten zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van € 24.000,- opgelegd aan Grond en Vastgoed Specialisten Nederland B.V. (GVSN), omdat het bedrijf van 9 oktober 2007 tot 10 november 2008 beleggingsobjecten heeft aangeboden, zonder daarvoor over de vereiste vergunning te beschikken. De boete is gematigd van € 96.000,- tot € 24.000,-.

GVSN heeft in Nederland door middel van een website en brochures percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij gespeculeerd werd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingsplanwijziging. Ook lag in het aanbod besloten dat het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. Deze dienstverlening wordt door de wetgever aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten.

Op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht is het verboden om zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden. GVSN is vanaf 10 november 2008 gestopt met de vergunningplichtige aanbieding.

GVSN heeft bij de AFM bezwaar gemaakt tegen de boete die op 1 april 2010 aan haar is opgelegd. Hangende de bezwaarprocedure is de boete op 4 mei 2010 gematigd van € 96.000,- naar € 24.000,-. Deze gematigde boete is na heroverweging in stand gebleven.
Het volledige boetebesluit, het besluit tot matiging en de beslissing op bezwaar vindt u hiernaast op deze pagina. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel