Terug

AFM legt een boete op aan ABN AMRO N.V. voor niet-passend advies bij risicoverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 23 februari 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 december 2010 een bestuurlijke boete van € 30.000 opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) voor niet-passend advies bij het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009. Het ging hier om verzekeringen die de consument dekking bieden tegen een inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. Op die manier handelen ze in het belang van de klant.

De AFM onderzocht in totaal zestien dossiers uit de periode 1 januari 2009 tot 15 september 2009. ABN AMRO heeft in acht van de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie en de risicobereidheid van consumenten. ABN AMRO heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Daarnaast heeft ABN AMRO in twee van de onderzochte dossiers het geadviseerde verzekerde bedrag van de af te sluiten overlijdensrisicoverzekering onvoldoende gebaseerd op de wel ingewonnen informatie over de financiële positie of de risicobereidheid van de consument. Naar het oordeel van de AFM heeft ABN AMRO hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel