Terug

De AFM legt een bestuurlijke boete op aan dhr C.B. Velthove voor te late meldingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 2 april 2010, waarbij de AFM aan de heer C.B. Velthove een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 april 2010 een bestuurlijke boete opgelegd van € 24.000 aan de heer C.B. Velthove. De AFM heeft vastgesteld dat de heer Velthove twee aan- en verkoop transacties in De Vries Robbé Groep N.V. niet onverwijld heeft gemeld aan de AFM.

Het niet melden van deze transacties is een overtreding van de verplichting om onverwijld aan de AFM te melden als het percentage van het kapitaal een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt (artikel 5:38, eerste lid, Wet op het financieel toezicht). Deze melding is verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van grootaandeelhouders. Doordat de heer Velthove niet tijdig heeft gemeld dat zijn belang in De Vries Robbé Groep N.V. was toegenomen en daarna afgenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot De Vries Robbé Groep N.V.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel