Terug

AFM legt BNP Paribas boete op voor te late melding

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 2 september 2009 waarbij de AFM aan BNP Paribas S.A. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 september 2009 een bestuurlijke boete van 120.000 euro opgelegd aan BNP Paribas S.A. (BNP), gevestigd in Frankrijk. De AFM heeft vastgesteld dat BNP gedurende bijna een jaar het kapitaalsbelang van één van haar dochtermaatschappijen in een aan Euronext genoteerde closed end beleggingsinstelling ongemeld heeft gelaten.

Het ging om een belang van BNP-dochtermaatschappij Cardif Assurance Vie S.A. in Volta Finance Limited (Volta), dat een bepaalde drempelwaarde van in dit geval 10% overschreed. Als moedermaatschappij was BNP de meldingsplichtige uit hoofde van artikel 5:45, derde lid, Wft (iemand wordt geacht te beschikken over de aandelen en stemmen die zijn dochtermaatschappij houdt).

Dit is een overtreding van de verplichting om onverwijld aan de AFM te melden als het percentage van het kapitaal een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt (artikel 5:38, eerste lid, Wet op het financieel toezicht). Deze melding is verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van grootaandeelhouders. Doordat BNP niet tijdig heeft gemeld dat haar belang (via haar dochtermaatschappij Cardif) in een onderneming was toegenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de deelnemingsrechten in Volta.Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbend(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in fianciële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel