Terug

Websites uitvaartverzekeraars nog niet op alle onderdelen voldoende transparant

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat een aantal onderwerpen onvoldoende transparant aan bod komt in de informatieverstrekking voor uitvaartverzekeringen. Er is onvoldoende duidelijkheid over indexatie, uitvoering van de uitvaart door derden. Ook blijft vaak onderbelicht dat het opzeggen van een verzekering kosten met zich mee kan brengen wanneer men bij het afsluiten ervan een cadeau heeft gekregen. Onderwerpen die wel goed belicht worden zijn de en-bloc clausule, de verzekerde dienst en het verzekerde bedrag. Dit blijkt uit onderzoek naar de transparantie van informatieverstrekking voor uitvaartverzekeringen door de AFM. De individuele bevindingen verschillen per partij.

Bij het onderzoek is gekeken naar websites van uitvaartverzekeraars en tussenpersonen die adviseren en/of bemiddelen in uitvaartverzekeringen. In dit onderzoek zijn ook algemene voorwaarden, brochures en productwijzers beoordeeld die op de betreffende websites beschikbaar zijn. Hierbij heeft de AFM meerdere onderdelen bekeken in de informatieverstrekking: transparantie over en-bloc clausules, transparantie over het verzekerde bedrag, transparantie over de verzekerde dienst en transparantie over eventuele terugbetaling bij cadeaus. De AFM heeft niet gekeken naar de advisering voorafgaand aan het afsluiten van een uitvaartverzekering.

De AFM signaleert een aantal onderwerpen dat onvoldoende transparant aan bod komt in de informatieverstrekking van het merendeel van de uitvaartverzekeraars en tussenpersonen die adviseren en/of bemiddelen in uitvaartverzekeringen.

Er is onvoldoende duidelijkheid over indexatie
De kosten van een uitvaart stijgen vrijwel elk jaar. Door middel van indexatie kan de aanbieder van uitvaartverzekeringen de afgesproken diensten in de toekomst blijven leveren. In de beoordeelde informatieverstrekking wordt niet altijd voldoende duidelijk wat indexatie inhoudt. Het is voor de consument van belang om te weten op basis waarvan indexatie plaatsvindt en hoe vaak dit gebeurt. Voor een volledig beeld verdient de wijze van indexatie ook aandacht. Deze onderdelen blijven in bepaalde gevallen onbenoemd.

De gevolgen van het inschakelen van derden bij een uitvaart zijn onvoldoende transparant
Het inschakelen van derden bij een uitvaart heeft consequenties bij alle aanbieders die in het onderzoek betrokken zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de kosten. Ook kunnen nabestaanden geconfronteerd worden met beperkingen in de diensten die nog vergoed worden door de uitvaartverzekeraar. Dit onderwerp komt bij meerdere partijen onvoldoende transparant aan bod doordat deze kosten en beperkingen onbenoemd blijven.

Tussenpersonen die cadeaus aanbieden zijn onvoldoende transparant over terugbetaling
In het onderzoek zijn websites bekeken van tussenpersonen die adviseren en/of bemiddelen in uitvaartverzekeringen die cadeaus aanbieden. Op deze websites bieden de tussenpersonen te weinig informatie over de kosten die betaald moeten worden voor een cadeau indien een consument de verzekering beëindigt.

Meerdere onderwerpen worden wel voldoende transparant benoemd in de informatieverstrekking
Onderwerpen die wel goed belicht worden zijn de en-bloc clausule, de verzekerde dienst en het verzekerde bedrag. En-bloc clausules worden voldoende duidelijk omschreven en het verzekerde bedrag wordt voldoende transparant benoemd. Daarnaast is er veel aandacht voor het omschrijven van de verzekerde dienst in het geval van overlijden.

De partijen die betrokken zijn in het onderzoek zijn inmiddels individueel geïnformeerd over de onderwerpen die onvoldoende transparant aan bod komen in hun informatieverstrekking voor uitvaartverzekeringen.

De AFM adviseert consumenten om voorafgaand aan het sluiten van een uitvaartverzekering na te gaan of dit product past bij hun persoonlijke situatie.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel