Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan ForeClosure Investments B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 oktober 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan ForeClosure Investments B.V. (ForeClosure) te Lichtenvoorde.

Om te voldoen aan de last moet ForeClosure haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website:

Inzicht in:

  • het totaal aan ingelegde gelden;
  • de gestelde investeringen in onroerend goed in Duitsland en Frankrijk;
  • de uitgeleende gelden aan de aandeelhouders in persoon en aan de ondernemingen gelieerd aan de aandeelhouders;
  • de gestelde zekerheid door middel van een bankgarantie; 
  • een balansoverzicht van de bezittingen en schulden van ForeClosure op 31 juli 2009 en alle gemaakte kosten per 31 juli 2009.

De last onder dwangsom kan oplopen van € 4.000 tot een maximum van € 80.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat ForeClosure niet aan de opgelegde last voldoet.

De AFM acht deze informatie voor de obligatiehouders van belang zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten als obligatiehouders. Door het niet verstrekken van deze informatie verricht ForeClosure een handelspraktijk die oneerlijk is, als bedoeld in artikel 6:193b en 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Met deze informatie kunnen de obligatiehouders zich een oordeel vormen over de financiële en juridische positie van ForeClosure en daarmee over de oorzaken van het liquiditeitstekort en het staken van de rentebetalingen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel