Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Momentum Real Estate B.V. en aan Momentum Development B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 7 september 2009 waarbij de AFM aan Momentum Real Estate B.V. en aan Momentum Development B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden."

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 september 2009 een bestuurlijke boete opgelegd aan Momentum Real Estate B.V. Ook is op 7 september 2009 een bestuurlijke boete opgelegd aan Momentum Development B.V. Beide boetes zijn gematigd van het standaardtarief van €96.000,- tot een bedrag van €24.000,-.

De boete aan Momentum Real Estate is opgelegd omdat Momentum Real Estate in de periode van 20 juni 2007 tot 25 augustus 2007 in Nederland MRE Bond III heeft aangeboden zonder te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen beschikbaar is.

De totale tegenwaarde van MRE Bond III bedraagt minder dan € 2.500.000,-. De aanbieding van MRE Bond III had op grond daarvan in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de verplichting te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aan deze vrijstelling is echter de voorwaarde verbonden dat Momentum Real Estate in de aanbiedingsdocumentatie melding dient te maken van het feit dat zij niet vergunningplichtig is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en niet onder toezicht staat van de AFM. Momentum Real Estate heeft aan deze voorwaarde niet voldaan. Als gevolg hiervan kwalificeerde Momentum Real Estate niet voor de vrijstelling en diende Momentum Real Estate te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aangezien Momentum Real Estate een dergelijk prospectus niet heeft opgemaakt heeft Momentum Real Estate gehandeld in strijd met artikel 5:2 van de Wft.
 
De boete aan Momentum Development is opgelegd omdat Momentum Development in de periode van 24 augustus 2007 tot 5 oktober 2007 in Nederland MRE Bond IV heeft aangeboden zonder te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen beschikbaar is.

De totale tegenwaarde van MRE Bond IV bedraagt minder dan € 2.500.000,-. De aanbieding van MRE Bond IV had op grond daarvan in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de verplichting te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aan deze vrijstelling is echter de voorwaarde verbonden dat Momentum Development in de aanbiedingsdocumentatie melding dient te maken van het feit dat zij niet vergunningplichtig is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en niet onder toezicht staat van de AFM. Momentum Development heeft aan deze voorwaarde niet voldaan. Als gevolg hiervan kwalificeerde Momentum Development niet voor de vrijstelling en diende Momentum Development te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aangezien Momentum Development een dergelijk prospectus niet heeft opgemaakt heeft Momentum Development gehandeld in strijd met artikel 5:2 van de Wft.

De besluiten van de AFM kunnen door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige besluiten kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel