Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Lloyds Banking Group voor late melding

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 16 november 2009 waarbij de AFM aan Lloyds Banking Group plc een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 november 2009 een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan Lloyds Banking Group plc (Lloyds), voorheen genaamd Lloyds TSB Group plc, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De AFM heeft vastgesteld dat Lloyds tenminste twintig maanden te laat melding heeft gedaan van een verandering in het kapitaalbelang van één van haar dochtermaatschappijen in een op NYSE Euronext Amsterdam genoteerde onderneming.

Het ging om een belang van dochtermaatschappij Scottish Widows Investment Partnership Group Limited (SWIP) in Wavin N.V., dat gereduceerd werd tot minder dan 5 procent. Als moedermaatschappij was Lloyds meldingsplichtige uit hoofde van artikel 5:45, derde lid, Wet op het financieel toezicht (een moedermaatschappij wordt geacht te beschikken over de aandelen en stemmen die haar dochtermaatschappij houdt). 

Het niet melden van deze verandering is een overtreding van de verplichting om onverwijld aan de AFM te melden als het percentage van het kapitaal een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt (artikel 5:38, eerste lid, Wet op het financieel toezicht). Deze melding is verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van grootaandeelhouders. Doordat Lloyds niet tijdig heeft gemeld dat haar belang (via haar dochtermaatschappij SWIP) in Wavin N.V. was afgenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot Wavin. 

De AFM heeft de boete gematigd van 120.000 euro naar 30.000 euro.
Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel