Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Afab Financiële Diensten Holding N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 oktober 2009 een bestuurlijke boete van € 24.000 opgelegd aan Afab Financiële Diensten Holding N.V. (Afab). De AFM legt de bestuurlijke boete op aan Afab als vergunninghouder in verband met een overtreding door Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. (HDV), een bij Afab aangesloten onderneming. De AFM heeft onderzoek gedaan bij Afab in de periode van 24 oktober 2008 tot 21 augustus 2009. Uit dit onderzoek is gebleken dat HDV de beoordelingscriteria die zij in deze periode hanteerde bij de acceptatie van consumptief kredietaanvragen onvoldoende had vastgelegd en de beoordelingscriteria onvoldoende waren gericht op het voorkomen van overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft HDV daarmee artikel 115, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) overtreden. Dit artikel verplicht een aanbieder van krediet om ter voorkoming van overkreditering criteria vast te leggen die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument, en om die criteria toe te passen bij de beoordeling van een kredietaanvraag.

De boete is opgelegd omdat HDV ten aanzien van de berekening van het nettoloon dat de basis vormt voor de kredietverstrekking geen criteria heeft vastgelegd hoe, met het oog op het voorkomen van overkreditering van de consument, rekening dient te worden gehouden met pensioeninhoudingen. Ook heeft HDV niet vastgelegd hoe rekening dient te worden gehouden met periodieke lasten verbonden aan een hypothecair krediet, zoals aflossing. Naar het oordeel van de AFM heeft HDV hierdoor in strijd gehandeld met artikel 115 eerste lid van het BGfo. Omdat HDV een aangesloten onderneming is wordt het handelen van HDV aan Afab toegerekend.

De boete voor de overtreding door HDV is opgelegd op basis van het Besluit boetes Wft. Dit besluit is van toepassing op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor 1 augustus 2009. De boetehoogte voor de overtreding door HDV is in het Besluit boetes Wft gefixeerd op € 24.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel