Terug

AFM publiceert leidraad passende provisie beleggingsondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

Met dit document biedt de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) u een leidraad voor de toepassing van de passende provisieregels bij beleggingsondernemingen. Een belangrijk deel van deze regels is namelijk opgenomen in open normen, die in deze leidraad worden uitgelegd. Deze leidraad ziet vooral op deze open normen en de wijze waarop provisies transparant gemaakt moeten worden. De AFM geeft, mede aan de hand van voorbeelden, handvatten voor het toepassen van de regels voor passende provisie.

Met deze leidraad wil de AFM financiële dienstverleners helpen provisies te toetsen aan de nieuwe regels en transparant te maken voor de consument. De bepalingen moeten de consument beter beschermen als hij een complex product of een hypothecair krediet wil aanschaffen. Deze leidraad is na een uitvoerige consultatie van de markt tot stand gekomen.

Financiële dienstverleners zullen hun provisiestructuren kritisch tegen het licht moeten houden, want naar verwachting zullen niet alle provisies voldoen aan de wettelijke norm. Hiervoor kan de leidraad worden gebruikt. De belangrijkste onderwerpen uit de leidraad zijn:

  • de aanbieder en de tussenpersoon zijn beiden verantwoordelijk voor het naleven van de regels;
  • provisies moeten eerst worden getoetst aan de regels. Als een provisie hieraan voldoet moet deze transparant worden gemaakt voor de cliënt. Het alleen transparant maken van provisies is dus niet voldoende; 
  • met behulp van vijf indicatoren kunnen financiële dienstverleners bepalen of sprake is van een passende provisie;
  • de provisie moet een evenwichtige relatie hebben met de kosten die worden gemaakt en de inspanning die wordt geleverd;
  • de nieuwe regels gelden voor bestaande en nieuwe provisieafspraken;
  • sinds 1 januari 2009 zijn omzetgerelateerde provisies niet langer toegestaan.

De AFM beveelt financiële dienstverleners aan beleid op te stellen voor de toepassing van de passende provisieregels. Als hiermee kan worden aangetoond dat een bepaalde provisiestructuur (of berekeningsgrondslag) toelaatbaar is kan dit efficiencyvoordelen opleveren. Bij de gemiddelde cliënt zal dan veelal sprake zijn van een passende provisie. De financiële dienstverlener hoeft in dat geval nog slechts de afwijkende gevallen te monitoren.

De AFM heeft op 18 mei 2009 een concept leidraad over de toepassing van de passende provisieregels bij financiële dienstverleners ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd. De consultatie heeft tot 19 juni 2009 gelopen.

Op basis van de reacties heeft de AFM een zogeheten feedbackstatement opgesteld dat via de website van de AFM kan worden geraadpleegd. In dit document geeft de AFM een samenvatting van de reacties van respondenten en de reactie van de AFM daarop. De AFM heeft de leidraad naar aanleiding van de reacties op sommige punten aangepast en verduidelijkt.

De AFM heeft op 16 juli 2009 al de Leidraad passende provisie beleggingsondernemingen gepubliceerd op de website van de AFM.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel