Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Klaassen & Retz B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 9 april 2009 waarbij de AFM aan Klaassen & Retz B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 april 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Klaassen & Retz B.V. Deze boete is opgelegd omdat Klaassen & Retz B.V. in een reclame-uiting in juni 2007 en in maart 2008 een kredietvergoedingspercentage heeft gepubliceerd, zonder daarbij de wettelijk vereiste aanvullende informatie op te nemen. Klaassen & Retz B.V. is een financieel adviesbureau met kantoren in Heerhugowaard, Bovenkarspel en Den Helder.

Klaassen & Retz B.V. had behalve het kredietvergoedingspercentage aanvullende informatie moeten geven over de maandlast, de voor de berekening gehanteerde kredietsom of kredietlimiet, de voor de berekening gehanteerde looptijd of theoretische looptijd en de voor de berekening gehanteerde totale prijs van het krediet. Als het vermelde kredietvergoedingspercentage niet het effectief kredietvergoedingspercentage was, had ook het effectief percentage moeten zijn opgenomen. Deze gegevens hadden in een tabel moeten zijn weergegeven. Uit de reclame-uitingen blijkt evenmin of er al dan niet sprake is van een doorlopend krediet.

Hiermee heeft Klaassen & Retz B.V. artikel 53, eerste, vierde en achtste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overtreden. Dit besluit verplicht financiële ondernemingen de genoemde aanvullende informatie te verstrekken, wanneer zij in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekken over de hoogte van de kredietvergoeding. Het doel is om de consument ook in de fase van werving al een behoorlijk beeld te geven van het product. Zo kan de consument de aanbiedingen van verschillende financiële ondernemingen met elkaar vergelijken en de meest gunstige kiezen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit is hiernaast te downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut) of vanuit het buitenland +31 20 797 3715.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel