Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P.M. Brown (h.o.d.n. WorldWideBroker en P.M.B. International)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 4 april 2013: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bij uitspraak van 11 februari 2013 de opgelegde boete met 10% verlaagd naar €21.600,-. De boete is verlaagd omdat de behandeling van de zaak in hoger beroep te lang heeft geduurd. Met de uitspraak is het besluit van de AFM definitief geworden en kan het door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 oktober 2008 een bestuurlijke boete van € 24.000 opgelegd aan de heer P.M. Brown, handelend onder de naam WorldWideBroker en P.M.B. International.

De boete is opgelegd omdat WorldWideBroker in de periode van januari 2007 tot en met september 2007 in de uitoefening van haar bedrijf als tussenpersoon werkzaam is geweest bij het tot stand brengen van overeenkomsten van verzekeringen tussen cliënten en aanbieders zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in verzekeringen is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht.

Deze vergunningplicht bestaat sinds 1 januari 2006, waarbij een overgangsregime bestond voor al actieve bemiddelaars in verzekeringen. Die moesten, om hun activiteiten voort te kunnen zetten, een vergunningaanvraag doen bij de AFM. In afwachting van het oordeel van de AFM over deze aanvraag was het deze aanvragers toegestaan te blijven bemiddelen in verzekeringen.

WorldWideBroker heeft begin 2006 geen aanvraag ingediend voor een vergunning om te kunnen bemiddelen in verzekeringen en kon deze activiteiten dan ook niet onder het overgangsregime voortzetten. Inmiddels beschikt WorldWideBroker over de benodigde vergunning voor het bemiddelen in levensverzekeringen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast te downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel