Terug

AFM legt boete op aan Belfin Adviseurs V.O.F.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 31 oktober 2008 waarbij de AFM aan Belfin Adviseurs v.o.f. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 oktober 2008 een bestuurlijke boete van 600 euro opgelegd aan Belfin Adviseurs V.O.F., gevestigd te Holten.

De boete is opgelegd omdat Belfin in de periode van 8 maart 2007 tot en met 24 augustus 2007 in de uitoefening van zijn bedrijf werkzaamheden heeft verricht die gericht waren op het als tussenpersoon tot stand brengen van meerdere overeenkomsten inzake krediet tussen consumenten en aanbieders, zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in krediet is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht. De boete is gematigd van 96.000 euro tot 600 euro gezien de beperkte financiële draagkracht van de overtreder.

'Deze vergunningplicht voor financiële dienstverleners bestaat sinds 1 januari 2006, waarbij een overgangsregime bestond voor al actieve bemiddelaars in onder meer krediet. Die moesten, om hun activiteiten voort te kunnen zetten, een vergunningaanvraag doen bij de AFM. In afwachting van het oordeel van de AFM over deze aanvraag was het deze aanvragers toegestaan te blijven bemiddelen.'

Tot 8 maart 2007 was Belfin onder dit overgangsregime bevoegd om te bemiddelen. Na afwijzing van de vergunningaanvraag is Belfin echter doorgegaan met haar bemiddelingsactiviteiten.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hier in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel