Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan KBC Securities S.A.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten ('AFM') maakt op grond van artikel 8 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht jo artikel 48m, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ('Wte 1995') bekend dat zij op 20 februari 2007 aan KBC Securities S.A. ('KBC'), Havenlaan 12, 1080 te Brussel, België, een bestuurlijke boete ten bedrage van € 87.125 heeft opgelegd wegens overtreding van artikel 46b, eerste lid, van de Wte 1995 (verbod op marktmanipulatie). Inmiddels is dit verbod ongewijzigd opgenomen in de Wet op financieel toezicht (Wft). KBC is member van Euronext N.V.

De AFM heeft geconstateerd dat KBC op meerdere handelsdagen in oktober 2005 voor eigen rekening tijdens de orderinlegperiode voorafgaand aan de closing rotation op twee Euronext handelsplatformen, waaronder Euronext Amsterdam, effectenorders en transacties in aandelen van hetzelfde fonds heeft verricht. Hierdoor zijn de koersen op beide platformen uit elkaar gaan lopen. Van deze koersvorming op beide markten ging een signaal uit dat andere marktpartijen aanzette tot arbitrage. Dientengevolge liep de koers op beide platformen naar elkaar toe. Vlak voor de closing rotation werden de eerder door KBC ingelegde orders geheel of gedeeltelijk ingetrokken (danwel gewijzigd) waardoor het effect van de eerder door KBC ingelegde orders geheel of ten dele werd geneutraliseerd. Hiermee werd de gecreëerde (schijn van) arbitragemogelijkheid grotendeels teniet gedaan. Met het niet ingetrokken (of gewijzigde) of op hetzelfde tijdstip bijgeplaatste deel van de orders behaalde KBC, ten koste van derden die vlak voor de sluiting van de closing rotation niet meer adequaat op de gewijzigde marktsituatie konden reageren, een voordeel. Naar het oordeel van de AFM is hiervan een onjuist of misleidend signaal uitgegaan (of te duchten) waarbij een kunstmatig koersniveau tot stand is gekomen.

KBC heeft hierdoor naar mening van de AFM in strijd gehandeld met het verbod van art 46b, eerste lid, sub a, Wte 1995 'een transactie of handelsorder in effecten te verrichten of te bewerkstelligen waarvan een
onjuist of misleidend signaal uit gaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van die effecten' en artikel 46b, eerste lid, sub b, Wte 1995 'een transactie of handelsorder in effecten te verrichten of te bewerkstelligen teneinde de koers van die effecten op een kunstmatig niveau te houden'. Daarmee heeft KBC in strijd gehandeld met de doelstellingen van de wet: het bevorderen van de goede werking van de markt en het borgen van het vertrouwen in de markt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel