Terug

De AFM legt een last onder dwangsom op aan Global Green Ltd.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 26 mei 2008 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Global Green Ltd.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat Global Green Ltd. niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Global Green Ltd. om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat zij beleggingsobjecten heeft aangeboden en de hierop betrekking hebbende overeenkomsten nog beheert, zonder dat zij hier een vergunning voor heeft van de AFM.
Global Green Ltd. heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.
De volledige beschikking is kunt u op deze pagina downloaden in PDF-vorm. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel