Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Stroink-Volkers Groep B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 23 juni 2008 waarbij de AFM aan Stroink-Volkers Groep B.V. een boete heeft opgelegd inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 juni 2008 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Stroink-Volkers Groep B.V..

De bestuurlijke boete is opgelegd omdat Stroink-Volkers Groep B.V. in de periode van 3 januari 2007 tot en met 1 mei 2007 bij de advisering van drie verschillende cliënten onvoldoende rekening heeft gehouden met over de cliënten ingewonnen informatie. De adviezen waren naar het oordeel van de AFM niet passend. Binnen de genoemde periode heeft de AFM  zes adviezen onderzocht.

Naar het oordeel van de AFM heeft Stroink-Volkers Groep B.V. artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. De wet verplicht financiële ondernemingen tot passende adviezen aan cliënten. Daartoe moeten zij informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies. De AFM rekent het tot haar prioriteiten om de advisering aan cliënten klantgerichter te maken.

Stroink-Volkers Groep B.V. heeft de cliënten aangemerkt als ‘spaarder’. Vervolgens heeft zij aan de betreffende personen een beleggingsverzekering geadviseerd, waarbij 30% in een aandelenfonds werd belegd en 70% in een obligatiefonds. Het product heeft een looptijd van 35 jaar. Aan het product is een gegarandeerde uitkering aan het einde van de looptijd gekoppeld. Aan de garantie zijn echter zeer strenge voorwaarden verbonden, zodat slechts een zeer beperkte zekerheid bestaat dat de garantie daadwerkelijk zal kunnen worden ingeroepen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit kunt u op deze pagina in PDF vorm downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel