Terug

De AFM legt een last onder dwangsom op aan Koi Sales Organisation B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt bekend dat zij op 21 juli 2008 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Koi Sales Organisation B.V., gevestigd te (7841 EP) Sleen, Meulenakker 8-C.

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Koi Sales Organisation B.V. niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Koi Sales Organisation B.V. om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat deze Koi Sales Organisation B.V., in strijd met artikel 2:55 dan wel artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, beleggingsobjecten dan wel een recht van deelneming in een beleggingsinstelling heeft aangeboden en/of aanbiedt.
 
Koi Sales Organisation B.V. heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel