Terug

Rapport: Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten maakt namens de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen dit rapport openbaar. Dit is geen AFM rapport.

Het Nederlandse handelssysteem voor beleggingsinstellingen moet grondig worden hervormd. Dit is nodig om de transparantie te vergroten en de concurrentiepositie te verbeteren. Het huidige systeem is te complex en de prijsvorming is ingewikkeld. De Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen beveelt aan het aantal handelsmomenten met de belegginginstelling te beperken tot één per dag, waarbij alle beleggers worden afgerekend zo dicht mogelijk tegen de intrinsieke waarde. De Commissie pleit voor verbetering van de governance van beleggingsinstellingen door het instellen van een voldoende onafhankelijke Raad van Commissarissen bij elke beheerder. Dit is volgens de Commissie noodzakelijk omdat momenteel een 'trusteefunctie' vaak ontbreekt bij beleggingstellingen. Deze Raad van Commissarissen zal erop toe moeten zien dat de belangen van de beleggers voldoende worden behartigd door de beheerder.

De Commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. Jaap Winter, heeft op 22 december een serie aanbevelingen gepresenteerd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Naast de hervorming van het handelssysteem en de instelling van een Raad van Commissarissen bij elke beheerder bepleit de Commissie verder dat beleggingsinstellingen alle kosten verantwoorden die zijn verbonden aan het fondsbeleggen en dat de administratieve organisatie en interne controle worden versterkt.

De aanbevelingen van de Commissie volgen op het rapport 'Zicht op beleggingsinstellingen' van de AFM (april 2004), waarin een groot aantal tekortkomingen bij beleggingsinstellingen is vastgesteld. Op verzoek van de AFM heeft de sector een commissie samengesteld met vertegenwoordigers van diverse marktpartijen om te komen tot voorstellen voor verbetering. De Commissie is het met de AFM eens dat zich op verschillende gebieden tekortkomingen voordoen waarvoor op korte termijn een oplossing gevonden dient te worden. Maar tegelijk constateert de Commissie dat deze tekortkomingen geenszins de omvang en de ernst benaderen van de schandalen die in de VS aan het licht zijn gekomen.

De voornaamste aanbevelingen van de Commissie zijn:

 • instellen van één handelsmoment met de beleggingsinstelling per dag;
 • beëindiging van de beursplicht voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal;
 • afschaffing van kapitaalbelasting voor beleggingsinstellingen of herziening van dit systeem;
 • volledige openbaarmaking en verantwoording van alle kosten aan beleggers;
 • kosten voor het beschikbaar stellen van distributiekanalen komen ten laste van de beheerder;
 • de beheerder dient in het jaarverslag van iedere beleggingsinstelling te verklaren dat hij beschikt over een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC);
 • de externe accountant dient in de jaarlijkse management letter te verklaren in hoeverre hij bij zijn controlewerkzaamheden de AO/IC heeft beoordeeld;
 • instellen van een voldoende onafhankelijke Raad van Commissarissen bij elke beheerder die erop toeziet dat de beleggingsinstelling wordt beheerd in het belang van de beleggers;
 • beleggers hebben de bevoegdheid de accountant te benoemen;
 • beleggers kunnen de beheerder van zogenoemde closed end beleggingsinstelling ontslaan;
 • jaarlijkse verantwoording over de beloningsstructuur van portfoliomanagers van de beheerder;
 • publicatie van alle voor de beleggingsinstelling voorgeschreven informatie op de website van de beheerder.

Het rapport van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen kunt u hier downloaden. In het rapport vindt u tevens een samenvatting van deze aanbevelingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel