Terug

Rapport: Beleggingshypotheek en Risico

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst consumenten met dit rapport op de risico's van beleggingshypotheken. Bij het aanbieden van beleggingshypotheken wordt naar de mening van de AFM te veel de nadruk gelegd op aantrekkelijke maandlasten, gekoppeld aan het uitzicht op hoge beleggingsopbrengsten. De AFM is van mening dat de risico's die deze hypotheekvorm met zich meebrengt, te weinig aandacht krijgen. Consumenten worden bijvoorbeeld niet voldoende gewezen op het feit dat een lagere maandlast ook betekent dat de kans groter is dat zij blijven zitten met een restschuld.

Inhoud
Aanleiding voor de folder beleggingshypotheken (blz. 3)
1.1 Volledige weergave van de risico's (blz. 4)
1.2 Gevolgen van tussentijds beëindigen (blz. 4)
Doel en reikwijdte van de folder (blz. 6)
De opzet (blz. 6)
Methodologie en uitgangspunten berekeningen (blz. 6)
4.1 Hoe groot is de kans dat de doelstelling niet wordt gehaald? (blz. 8)
4.2 Hoe groot is het mogelijke tekort of verlies (blz. 8)
4.3 Wat zijn de gevolgen in het geval dat de hypotheek tussentijds moet worden beëindigd? (blz. 9)
Uitkomsten voorbeeldscenario's (blz. 9)
5.1 Voorbeeldscenario 1: standaard beleggingshypotheek (blz. 9)
5.1.1 Hoe groot is de kans dat zij blijven zitten met een restschuld? (blz. 9
5.1.2 Hoe groot is het mogelijk tekort? (blz.10)
5.1.3 Wat zijn de gevolgen als de hypotheek tussentijds wordt beëindigd? (blz.11)
5.2 Voorbeeldscenario 2: een 'overwaardeconstructie' (blz.11)
5.2.1 Hoe groot is de kans dat de onttrekkingsrekening eerder leegloopt? (blz.12)
5.2.2 Hoe groot is de kans dat het doelkapitaal niet wordt gehaald? (blz.13)
5.2.3 Hoe groot is het mogelijk tekort? (blz.13)
5.2.4 Wat zijn de gevolgen als de hypotheek tussentijds wordt beëindigd? (blz.14)
Belangrijkste conclusies (blz.15).

Klik op het PDF-icoon om de download te starten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel