Terug

Is de AFM per definitie tegen ICO’s?

De AFM heeft meerdere malen gewaarschuwd voor de hype rondom crypto’s en ICO’s, die in combinatie met de genoemde risico’s kan leiden tot grote teleurstellingen bij investeerders. Investeerders kunnen hun volledige inleg verliezen. Vanwege het anonieme karakter van transacties kunnen kwaadwillenden ICO’s inzetten om investeerders op te lichten.

Daarnaast schatten investeerders de winsten te hoog in, en de risico’s te laag. Deze risico’s acht de AFM zo substantieel, dat zij van mening is dat ICO’s op dit moment niet geschikt zijn voor particuliere investeerders.Naar alle veelgestelde vragen