Terug

Wat betekent het als een financiële dienstverlener bemiddelt in beleggingsobjecten of adviseert over beleggingsobjecten?

Het is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning te bemiddelen in beleggingsobjecten of te adviseren over beleggingsobjecten. Iedere financiële dienstverlener die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten is verplicht om een vergunning bij de AFM aan te vragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld.

Een bemiddelaar of adviseur die bemiddelt in of adviseert over beleggingsobjecten zonder vergunning overtreedt de Wft. De AFM kan in dat geval maatregelen nemen tegen deze financiële dienstverlener.Naar alle veelgestelde vragen