Terug

Wat gebeurt er na je overlijden?

Het is goed om te weten of er pensioen voor je partner en kinderen is geregeld mocht jij komen te overlijden. In de meeste pensioenregelingen is er een partner- en een wezenpensioen geregeld. Partnerpensioen geldt altijd voor de huwelijkspartner en voor de geregistreerde partner, maar niet altijd voor degene met wie je samenwoont. Ga na wat er voor jou geldt.

Als je overlijdt, kan je partner recht hebben op een Anw-uitkering. Het recht op een uitkering is afhankelijk van het inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeidsongeschiktheid van je nabestaande.

De SVB (Sociale verzekeringsbank) regelt de Anw-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Wil je weten hoe dat bij jou is geregeld?

  • Kijk in je Pensioen1-2-3 wat er in jouw pensioenregeling is geregeld voor jenabestaanden
  • Kijk op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je van je pensioenuitvoerder krijgt, waar jouw nabestaanden recht op hebben
  • Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl
  • Vraag het je pensioenuitvoerder

Informatie delen

Delen via: deel