Terug

Goedkeuring prospectus

Ondernemingen moeten in veel gevallen een prospectus laten goedkeuren door de AFM als zij effecten willen aanbieden of laten noteren aan een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam. Voordat je gaat beleggen, is het belangrijk om het prospectus te lezen. In het prospectus staat informatie waarmee je je als belegger een goed oordeel kan vormen over de aanbieding van de effecten en over de onderneming die de effecten aanbiedt. Lees daarom altijd het prospectus voordat je een effect koopt.

Goedkeuring is geen keurmerk

De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om geen informatie in het prospectus op te nemen die onjuist is.

Dat een prospectus is goedgekeurd door de AFM betekent niet dat: 

  • De aanbieder betrouwbaar is. 
  • De rendementen die beloofd worden ook daadwerkelijk behaald zullen worden.

De goedkeuring van het prospectus door de AFM is dan ook geen keurmerk voor de belegging die wordt aangeboden.

Wat houdt de goedkeuring van een prospectus in?

De vermelding van aanbieders dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM, kan de indruk wekken dat een door de AFM goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt aan de belegger. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is echter geen keurmerk De goedkeuring van een prospectus ziet op de informatie over de aanbieding en zegt niets over de effecten en de aanbieder.

De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is

Een prospectus is volledig als het alle informatie bevat die er volgens de wet in moet staan, zoals onder meer de risico’s van het beleggen in de effecten (Hoofdstuk 5.1 Wft). 

  • Een prospectus is consistent als de informatie die er in staat elkaar niet tegenspreekt en niet in strijd is met andere bij de AFM aanwezige informatie over de onderneming of belegging. 
  • Een prospectus is begrijpelijk als de informatie in het prospectus op een begrijpelijke manier is opgenomen, zodat een belegger tot wie de aanbieding van effecten gericht is, de informatie snapt.

Wat controleert de AFM niet?

De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om geen informatie in het prospectus op te nemen die onjuist is.

Informatie delen

Delen via: deel