Terug

AFM: Zeer hoog risico beleggingsobjecten vraagt om intensief toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beleggers in teakhout en andere beleggingsobjecten lopen nog steeds veel risico. De AFM heeft in 2008 geconstateerd dat de informatieverstrekking van aanbieders aan deze beleggers in veel gevallen te kort schoot, waardoor beleggers geen goede inschatting kunnen maken van de risico’s die ze lopen. In totaal nam de AFM in 2008 en in de eerste helft van 2009 46 toezichtmaatregelen.

De AFM blijft daarom intensief toezicht houden op aanbieders van beleggingsobjecten. De AFM kan, indien nodig, sancties opleggen zoals boetes of mogelijk intrekken van de vergunning. De AFM wil hiermee bereiken dat aanbieders van beleggingsobjecten zich beter aan de regels gaan houden.

Veel risico’s bij beleggen in beleggingsobjecten
Beleggen in teakhout en andere beleggingsobjecten heeft een zeer hoog risico. Niet alleen vanwege het buitenlandrisico (de plantages bevinden zich vaak in het buitenland en daar is geen toezicht mogelijk), maar ook vanwege de vaak zeer lange looptijd (vaak 20 jaar of langer) en het feit dat tussentijds beëindigen niet of nauwelijks mogelijk is. De beleggingsobjecten vallen bovendien niet onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank. Door het zeer hoge risico is het extra belangrijk dat er voor de belegger voldoende informatie beschikbaar is.

Intensief toezicht blijft nodig
In 2008 constateerde de AFM dat er in de markt voor aanbieders van beleggingsobjecten relatief vaak informatie niet beschikbaar en/of niet op orde is. De informatie in prospectussen was vaak niet volledig, de gepresenteerde rendementen in Financiële Bijsluiters klopten vaak niet en de gecontroleerde jaarcijfers waren niet of heel laat beschikbaar voor beleggers. De AFM heeft daarom in 2008 en begin 2009 veel moeite moeten doen om ervoor te zorgen dat aanbieders van beleggingsobjecten beleggers tijdig en juist informeren over de risico’s, kosten en verwachte rendementen.

Naast de blijvende aandacht voor de informatieverstrekking aan beleggers zal de AFM de komende maanden ook haar aandacht richten op de wijze van verkoop en advisering van de beleggingsobjecten. Ook de transparantie over de provisies zal daarbij worden meegenomen.

Binnen de groep beleggingsobjecten zijn er twee categorieën. Ten eerste zijn er de aanbieders en bemiddelaars die een vergunning hebben gekregen van de AFM, ten tweede zijn er instellingen waarvan de vergunningaanvraag is afgewezen. Die mogen zonder vergunningen geen bestaande contracten beheren en dienen een afwikkelingsplan op te stellen.

De AFM heeft in 2008 in totaal 19 keer handhavend opgetreden. Dat leidde tot 15 formele toezichtmaatregelen, waaronder aanwijzingen, lasten onder dwangsom en het aanstellen van curatoren. De eerste helft van 2009 heeft de AFM 27 keer handhavend opgetreden, en 11 maatregelen moeten treffen ten aanzien van alle aanbieders van teakbeleggingen.

Consumenten
Uit onderzoek van de AFM blijkt dat 60% van beleggers in beleggingsobjecten investeren in beleggingsobjecten vanwege het ethische of milieu aspect. Slechts 25% van beleggers in beleggingsobjecten geeft aan dat hij (zeer) vertrouwd is op het terrein van beleggen.

Ook bleek uit het onderzoek dat consumenten de hoge risico´s en het gebrek aan vertrouwen in aanbieders van beleggingsobjecten als belangrijke redenen zien om niet te beleggen in beleggingsobjecten.
Daarnaast heeft 23% van beleggers in beleggingsobjecten geld geleend om te kunnen investeren in beleggingsobjecten. Dit is opvallend, aangezien er een zeer groot risico is verbonden aan beleggingen in beleggingsobjecten. Beleggen met geleend geld verhoogt dit risico verder.

Naast teakbeleggingen worden ook vastgoed en landbouwgrond als beleggingsobjecten aan het beleggend publiek aangeboden.

Vergunningen
Het grootste gedeelte van de 44 vergunningaanvragen die de AFM in 2006 heeft ontvangen, zijn afgewezen. Negen aanbieders beschikken op dit moment over een vergunning, waarvan er zes actief nieuwe beleggingen mogen verkopen. Na afronding van het vergunningverleningproces heeft de AFM er op gewezen dat er allerlei onvolkomenheden zijn geconstateerd bij een groot deel van de teakbeleggingen. Een vergunning van de AFM ziet alleen op de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de beleidsbepaler, integere en beheerste bedrijfsvoering en de organisatiestructuur en neemt de inherente risico’s van teakbeleggingen niet weg.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel