Terug

KD Markets

22 aug 2014 Waarschuwing van een buitenlandse toezichthouder

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van KD Markets, een vennootschap die zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt in België zonder naleving van de Belgische financiële wetgeving.

KD Markets heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die KD Markets aanbiedt, namelijk forex producten, speculatief en zeer risicovol, waarbij de belegger riskeert zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens in juni 2011 gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan speculatieve transacties op deviezen (forex).

Ten slotte beschikt KD Markets niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde, prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door KD Markets en om geld te storten op een rekeningnummer dat KD Markets zou opgeven.

KD Markets maakt gebruik van de website www.kdmarkets.com.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e‑mailadres: info@fsma.be).

Informatie delen

Delen via: deel