Back

STK Kralupy s.r.o.

Below you will find information from the register financial service providers. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name STK Kralupy s.r.o.
  • Trade name STK Kralupy s.r.o.
  • License number 12044324
  • Place of residence Praha
  • Country TsjechiĆ«

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 31 dec 2005

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 31 dec 2005

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 31 dec 2005
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 31 dec 2005

Date last update: 24 January 2018

Share information

Share on: Share this