Register publication of inside information

In this register, you can find press releases (as of 1 October 2005) of issuing institutions that are admitted to trading in the Netherlands, as defined in article 17 of the European Market Abuse Regulation (MAR). On the basis of article 17 MAR, these companies are obliged to publish price-sensitive information by means of, among other things, a press release. The AFM is required, on the basis of Article 1:107(3)(c) of the Wft at 2, to maintain a public register of these press releases.

This register will be updated several times a day. Press releases will be shown in the register with a slight delay after the publication. The register is meant to be used as an archive.

Publication date: 24 jan 2013 - 07:36
Statutory name: SnowWorld N.V.
Title: Fornix BioSciences publiceert voorlopige jaarcijfers 2012
Comments: P E R S B E R I C H T Bussum, 24 januari 2013 Hoofdpunten boekjaar 2012 Resultaatverwachting van Fornix voor 2012 is een nettowinst van circa € 80.000, hetgeen een verbetering is ten opzichte van de eerder gecommuniceerde verwachting van een klein verlies. Het resultaat per aandeel komt in 2012 uit op circa € 0,01 (2011: € 0,02). Kaspositie ultimo 2012 bedraagt € 1,2 mln (2011: € 5,1 mln). De daling houdt verband met een interim-dividenduitkering van € 0,47 per (uitstaand) aandeel op 3 oktober 2012. Kostenstructuur van Fornix is per 1 juli 2012, na beëindiging van de service-overeenkomst met ALK-Abelló, in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. Sinds 1 juli 2012 beschikt Fornix niet langer over eigen huisvesting. Haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad, is in september 2012 verkocht. Vanwege beëindiging van de gewaardeerde samenwerking met de CEO (de heer C.L. Bergman) per 1 juli 2012 is per dezelfde datum mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, die sinds 12 september 2011 zitting had in de Raad van Commissarissen ('RvC'), als nieuwe CEO benoemd. Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die heeft plaatsgevonden op 27 september 2012, is de heer drs. F. van Westen als nieuwe commissaris benoemd. Value8 N.V. heeft gedurende 2012, middels het uitbrengen van een ongevraagd bod op de aandelen en aankopen ter beurze, haar belang in Fornix vergroot van bijna 30% naar meer dan 60%.
Last update 01 mei 2017