De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Financieel Stabiliteitscomité verwelkomt maatregelen woningmarkt

Afbeelding financieel stabiliteitscomité08-01-2013

De hoge hypotheekschulden maken Nederlandse huishoudens en banken kwetsbaar en vormen een belangrijk risico voor de financiële stabiliteit in Nederland. Daarom moet worden vastgehouden aan de voorgenomen hervormingen van de financiering van de eigen woning. Dat is de belangrijkste conclusie van het nieuwe Financieel Stabiliteitscomité, dat op 17 december voor het eerst bijeenkwam.

In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. De president van DNB zit het comité voor. Het Financieel Stabiliteitscomité is in november 2012 opgericht als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie De Wit en heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. Behalve over de Nederlandse woningmarkt heeft het comité in zijn eerste bijeenkomst gesproken over de Europese bankenunie.

Het verslag van de eerste bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité vindt u op


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.