De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende instellingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende instelling wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, dient de houder  dit te melden. Vervolgens dient men opnieuw te melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt of verliest over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Datum meldingsplicht: 07 jul 2011
Meldingsplichtige: E.S.B. van de Steeg
Uitgevende instelling: Inverko N.V.
Inschrijving handelsregister: 34110628
Plaats: Leek
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeelAantal aandelenAantal stemmenKapitaalbelangStemrechtWijze van beschikkenToelichting
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelMiddellijk
(De Groote Zandschulp I BV)
Gewoon aandeel2.346,002.346,00ReëelReëelMiddellijk
(De Groote Zandschulp I BV)
Gewoon aandeel570.000,00570.000,00ReëelReëelMiddellijk
(Esto Holding BV)
Gewoon aandeel0,000,00PotentieelPotentieelMiddellijk
(De Groote Zandschulp I BV)
Gewoon aandeel0,000,00PotentieelPotentieelMiddellijk
(De Groote Zandschulp I BV)
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeelTotale deelnemingRechtstreeks reeelRechtstreeks potentieelMiddellijk reeelMiddellijk potentieel
Kapitaalbelang4,78 %0,00 %0,00 %4,78 %0,00 %
Stemrecht4,78 %0,00 %0,00 %4,78 %0,00 %
Datum laatste update 01 apr 2015