De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Register beleggingsinstellingen

De registergegevens van de AIFM’s zijn momenteel alleen beschikbaar in een .xls-bestand.

Wat vindt u in dit register?

Met de implementatie van de AIFM-richtlijn kent de Wft nog slechts twee regimes voor (beheerders van) beleggingsinstellingen: een voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (‘ICBE’s’) en een voor beheerders van ‘alternatieve beleggingsinstellingen’ (‘AIFM’s’). In dit register kunt u zoeken naar:

  • Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s) 
  • AIFM-beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder 
  • Beheerders van ICBE-beleggingsinstellingen 
  • Genotificeerde EER-ICBE’s

Dit register is nog in onderhoud en momenteel zijn de gegevens met betrekking tot beheerders of beleggingsinstellingen uit een aangewezen staat en genotificeerde EER-AIFM’s tijdelijk niet op de website beschikbaar.  

Op 22 juli 2014 zijn alle bestaande Wft-vergunningen van beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder (2:65 lid 1 sub a en b Wft-oud) in beginsel, tenzij vergunninghouders anders hebben verzocht, van rechtswege overgegaan in een AIFMD-vergunning (2:65 Wft-nieuw). Let op: deze omgezette AIFMD-vergunningen zijn verleend van rechtswege. Anders dan het geval is bij AIFM’s die zelfstandig een AIFM-vergunning hebben aangevraagd, heeft de AFM geen inhoudelijke toets uitgevoerd met betrekking tot de AIFM’s waaraan de vergunning van rechtswege is verleend. Het is primair de verantwoordelijkheid van die AIFM’s om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen en de met betrekking tot deze partijen opgenomen gegevens zijn puur gebaseerd op de door deze partijen aangeleverde informatie.

Tot slot: op dit moment worden enkel de gegevens van de beheerders in het register weergegeven vanaf het moment dat zij van rechtswege beschikken over een AIFM-vergunning (22 juli 2014). De AFM zal de historische gegevens van voor 22 juli 2014 zo spoedig mogelijk zichtbaar maken in het register.

Contact

Voor meer informatie over en voor beleggingsinstellingen: zie het specifieke deel op onze website of neem contact op met het Ondernemersloket: 0800 - 6800 680 (gratis). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.

AIFM's vooralsnog alleen beschikbaar in .xls

In onderstaand register ontbreken de gegevens van de AIFM's. In 2015 worden deze toegevoegd. Momenteel zijn de AIFM-gegevens apart beschikbaar in een xls-bestand. U kunt deze downloaden via de link bovenaan deze pagina.

 
 

Zoeken in de registers  Zoeken