De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Register bestuurders en commissarissen

Dit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende instelling. Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende instelling verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.

Een melding kan betrekking hebben op aandelen, certificaten van aandelen en rechten op het verkrijgen van aandelen zoals personeelsopties, share awards, call-opties, warrants en converteerbare obligaties.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service via de link hieronder.

 
 

Zoeken in de registers