De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Register bestuurders en commissarissen

Dit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende instelling.

Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende instelling verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.

In dit register kunt u zoeken op naam van de meldingsplichtige en op naam van de uitgevende instelling.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

 
 

Zoeken in de registers