De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Jaarverslag 1999Essentie
Het jaarverslag 1999 van de STE heeft als thema 'verantwoordelijkheid'. De visie van het bestuur op de verantwoordelijkheid van marktpartijen wordt toegelicht in het bestuursverslag. In korte interviews met marktpartijen wordt hun visie op het thema verwoord. Deze interviews vindt u op verschillende plaatsen in het jaarverslag.

Verder worden in het jaarverslag de algemene marktontwikkelingen geschetst, de organisatie van de STE beschreven, de taken van de toezichtsafdelingen toegelicht en het werk van de afdelingen Beleid en Juridische Zaken besproken.

U kunt het jaarverslag hier in pdf-formaat downloaden.