De website afm.nl maakt gebruik van cookies

De Financiële bijsluiter

Voor complexe financiële producten is een Financiële Bijsluiter (FB) verplicht. Complexe financiële producten zijn vaak combinaties van soorten producten.

Met de Financiële Bijsluiter geeft de aanbieder van een complex financieel product, informatie over rendementen, risico's en kosten. Deze informatie helpt je om een verantwoorde beslissing te nemen bij de aanschaf van een complex product. Lees dus de Financiële Bijsluiter, vóór je een product koopt. Kom je er alleen niet uit, laat je dan ook goed informeren door de aanbieder van het product.

De informatie in de Financiële Bijsluiter wordt op een vaste, gestandaardiseerde manier weergegeven. Door die standaardisatie zijn de verschillende producten gemakkelijk met elkaar te vergelijken.

Alle FB’s staan vermeld in het register Financiele Bijsluiters. Je kunt er ook naar vragen bij de aanbieder. De aanbieder is verplicht om de FB’s voor hun eigen complexe producten op hun website te vermelden. Als je vraagt naar een FB dan horen aanbieders de Bijsluiter gratis naar je toe te sturen.