De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Verzekeraar

 
 

Onderwerp

 
 

Hieronder staan de meest gestelde vragen over verzekeringen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Vul dan het online contactformulier in of neem telefonisch contact op met het Meldpunt via het telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis). Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Deelonderwerpen

 
 
 • Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat? 

  Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert de Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert namelijk of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit uit

  Voor levensverzekeraars heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders.

  Meer informatie hierover lees je op de website van DNB: Vragen over verzekeringen

 • Welke verzekering past bij mij? 

  Je verzekert je als je het financiële risico dat je loopt niet zelf kunt of wilt dragen. Probeer voordat je een verzekering afsluit, antwoord te geven op de volgende vragen.

  • Waar wil ik me (extra) tegen verzekeren?
  • Welke risico’s wil ik nemen?
  • Hoe uitgebreid wil ik verzekerd zijn?
  • Hoeveel kan en wil ik betalen aan premie?
  • Wil ik een eigen risico?
  • Hoe moet mijn verzekeraar mijn claims behandelen?
  • Ben ik hiervoor niet al verzekerd?


  Tip: Vergelijk (eventueel via internet) zelf de tarieven en voorwaarden van verzekeringen

  Lees ook: Informatie over verzekeringen

 • Hoe zit het met de opzegtermijn bij mijn schadeverzekering?  

  Als je een nieuwe verzekering afsluit, moet een verzekeraar jou in principe een jaarcontract aanbieden. Vanaf 1 januari 2010 is namelijk een looptijd van één jaar het uitgangspunt voor schadeverzekeringen die je (nieuw) afsluit. Dit is opgenomen in een gedragscode van het Verbond van Verzekeraars.  Kies je voor een langere lopend contract dan moet je daar expliciet voor tekenen.

  De ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen’ geldt voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars en particuliere schadeverzekeringen aanbieden.

  Bij verzekeringen van vóór 1 januari 2010 gelden deze regels pas nadat de verzekering verlengd wordt.
  Nadat je de verzekering maximaal een jaar hebt, kun je deze direct opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Ook mogen per 1 maart 2010 verzekeringen die vóór 1 januari 2010 zijn afgesloten niet meer stilzwijgend worden verlengd. De verzekeraar is verplicht je bij de verlenging van de verzekering te wijzen op het recht om op te zeggen.

  Zie voor meer informatie: Wijzigen of opzeggen verzekering (Verbond van Verzekeraars).

 • Mag mijn verzekeraar de polisvoorwaarden wijzigen?  

  Een verzekeringsmaatschappij mag de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit wel doorgeven aan de klanten. Zijn de wijzigingen niet bekend gemaakt dan gelden de wijzigingen niet.

  Door de polisvoorwaarden te wijzigingen ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen jou en de verzekeraar. Als een wijziging in de polisvoorwaarden wordt gerealiseerd door het toepassen van een en bloc bepaling, spreken we van een gewijzigde overeenkomst. In beide gevallen heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen als je het niet eens bent met de wijzigingen. Behalve als de verzekeraar hierover iets heeft opgenomen in de oude voorwaarden.

  Op een verzekeringsovereenkomst is algemeen contract recht voor algemene voorwaarden (artikelen 6:231 BW e.v.) van toepassing. Als op basis van een en bloc clausule een voorwaarde in de overeenkomst wordt gewijzigd, dan heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid de verzekeringsovereenkomst te vernietigen a ls de wijziging onredelijk bezwarend is of als de verzekeringnemer geen redelijke mogelijkheid heeft gehad kennis te nemen van de voorwaarden. Als  wordt opgezegd, ook als dit naar aanleiding van een wijziging op basis van een en bloc clausule is, kan dit leiden tot hoge kosten voor de verzekeringnemer. De kosten van levensverzekeringen worden meestal in de eerste jaren verantwoord, zodat de verzekeringnemer in die jaren nog weinig kapitaal opbouwt. Hoewel de verzekeringnemer de verzekering in voormelde specifieke gevallen kan beëindigen loopt hij wel een financieel risico.

 • Ik heb een klacht over mijn verzekeraar. Wat kan ik doen? 

  Volg de klachtenprocedure. Zie voor meer informatie: www.afm.nl/klacht

 • Ik heb een oude polis gevonden, maar de verzekeraar bestaat niet meer. Wat kan ik doen?  

  Je kunt telefonisch contact opnemen met de Nederlandsche Bank (DNB) als je een oude levensverzekering en/of begrafenispolis hebt. Zij kunnen nakijken wat de nieuwe naam is. Het telefoonnummer van DNB is 0800-020 1068 (gratis).

  Via het Verbond van Verzekeraars kun je gebruik maken van een procedure om op zoek te gaan naar een ‘verloren levensverzekeringspolis’. Als je bijvoorbeeld als erfgenaam wel denkt te weten dat er ooit een polis is afgesloten, maar niet over de gegevens beschikt.

 • Waar vind ik meer informatie over verzekeren?  
 • Wat doet de AFM op het gebied van zorgverzekeringen? 

  De AFM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op zorgverzekeringen. Aan het eind van het jaar maken zorgverzekeraars doorgaans volop reclame voor hun producten om u over te halen over te stappen naar een andere zorgverzekering.

  Omdat er overlap bestaat tussen de bevoegdheden van de AFM en de NZa hebben beide organisaties afspraken gemaakt.

  De AFM houdt toezicht op de aanbieders van de aanvullende verzekering. Ook houdt de AFM toezicht op bemiddelaars en accountants op dit gebied.

  De NZa is belast met toezicht op aanbieders van de basisverzekering, de regels voor transparantie en de klachtenregelingen van aanbieders van ziektekosten-verzekeringen voor consumenten.